Apollo Vagt kan tilbyde individuelle løsninger, som tilpasses til den enkelte virksomheds individuelle behov.

 

Dette sker ved at kombinere fysiske, tekniske og mekaniske løsninger med vore kompetenceområder indenfor: Vagt, rondering, svind, alarm, kamera, låse, gitter og adgangskontrol.

Vi samarbejder desuden med en række førende leverandører fra sikkerhedsbranchen indenfor områderne mekanisk og teknisk sikring.

Prøvekøb

Den civilklædte kontrollant foretager en kontrol af kassepersonalet ved at agere kunde, der køber et antal varer ved den pågældende kasse. Herefter kontrolleres bl.a. om kassepersonalet er opmærksom på, om alle varer kommer på båndet, samt at varerne bliver scannet i overens-stemmelse med de gældende regler i butikken. Desuden kontrolleres serviceniveauet ved kasseterminalen. Kontrollanten aflægger skriftlig rapport til servicechefen, efter endt kontrol-besøg.

Prøvekøb foretages kun af vores specialafdeling. Vores kontrollanter i denne afdeling har flere års erfaring i prøvekøb.

Butikskontrol

Butikskontrol foretages af den diskrete civilklædte kontrollant (detektiven), som agerer kunde i butikken. Kontrollanten overvåger såvel kunder, som leverandører og personale. Ved tyveri er det kontrollantens opgave at pågribe tyven og udfærdige anmeldelse. Vores kontrollanter har alle flere års erfaring i butikskontrol, og udfører deres arbejde yderst professionelt.

Rådgivning

Alle kan til enhver tid have behov for råd og vejledning i specielt vanskelige sager. Her kan vores faste kunder til enhver tid sparre med vores rådgivere, for at komme frem til en løsning på problemet. I tilfælde af at der kræves et besøg, aftales en tid med rådgiveren.

Nye kunder kan indhente skriftlig og uforpligtende tilbud her.

Foredrag

Svind udgør som bekendt en stadig stigende andel i detailhandlen. Derfor kan det for større virksomheder inden for detailhandlen være gavnligt, ved et planlagt personalemøde, at supplere med et foredrag om minimering af svind. Foredragets omfang planlægges efter virksomhedens behov. Store som små kunder kan, til enhver tid rådføre sig med vores foredrags-holdere.

Nye kunder kan indhente skriftlig og uforpligtende tilbud her.

Uniformeret vagt

Servicevagt, butiksvagt, festvagt, dørmand. Fælles for alle vagttyper er, at vagten er synlig og ved behov, til rådighed. Vagtens primære opgave er, ved sin tilstedeværelse, at skabe tryghed for sine omgivelser, samt at sikre ro og orden ved f.eks. fester og andre arrangementer. Vores vagter er præsentable, servicemindede og erfarne. Vi kan stille en uniformeret vagt til disposition til næsten enhver lejlighed.

Udgangskontrol

Formålet med udgangskontrol er at afsløre og minimere intern svind, og foretages efter en forudgående aftale med virksomheden om et antal kontrolbesøg i en periode. Udgangskontrol foretages typisk af to kontrollanter ved arbejdstidens ophør. Under visitationen, vil kontrollanten bede personalet, vise indholdet af bagage, og evt. lommer. Der vil under kontrollen, på intet tidspunkt, være fysisk kontakt mellem kontrollanten og personalet. Udgangskontrol fortages yderst professionelt af vores specialister, med flere års erfaring inden for dette.